Tin tức :

Em bé chỉ có giấy chứng sinh, không có giấy khai sinh có thể đi máy bay được không?

Nếu em bé chưa có giấy khai sinh thì có thể sử dụng giấy chứng sinh để thay thế khi đi máy bay

Tìm Kiếm
Khứ HồiMột Chiều
Điểm đi
Điểm đến
Ngày xuất phát Ngày về
Người lớn Trẻ em Trẻ sơ sinh
VN